AVG PROTOCOL LEDENGEGEVENS FRUITBOMENVERENIGING DE BONGERD


1. ALGEMEEN
Gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze privacyverklaring van de:
Fruitbomenvereniging De Bongerd Utrecht, vanaf 25 mei 2018 van toepassing op het online ledenbestand van de Fruitbomenvereniging De Bongerd.
Nieuwe leden geven door betaling van het lidmaatschap van de Fruitbomenvereniging De Bongerd hun akkoord voor de wijze waarop de Fruitbomenvereniging De Bongerd met hun gegevens omgaat.
Aan nieuwe leden worden de volgende gegevens gevraagd:

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s), Emailadres


2. OPSLAG
De gegevens worden online opgeslagen door het bestuur in een beveiligde omgeving van de gekozen bestuursleden.
De online-gegevens zijn afgeschermd via individuele inlog.


3. TOEGANG LEDENGEGEVENS
De leden gegevens zijn toegankelijk voor raadplegen voor de zittende bestuursleden.
Invoer, mutaties en verwijderen van (ex)ledengegevens geschiedt door een of meer geautoriseerde beheerder(s).
Wijzigingen en uitschrijven via een verzoek aan het bestuur/beheerder(s).
Mutaties; alleen toegankelijk voor de beheerder(s).


4. RECHTEN VAN DE LEDEN
Elk lid van de Fruitbomenvereniging De Bongerd Utrecht heeft:

- Het recht om de gegevens in te zien
- Het recht om de gegevens te laten wijzigen
- Het recht om de gegevens overal te laten vernietigen
- Het recht op informatie
- Het recht op bezwaar

Deze rechten kunnen indirect via de beheerder(s)/bestuur worden uitgeoefend.
Als het lidmaatschap wordt beëindigd, blijven de gegevens maximaal 5 jaar bewaard.


5. GEBRUIK NAAM EN EMAILGEGEVENS
Naam en emailgegevens worden gebruikt om berichten te kunnen versturen over activiteiten van de Fruitbomenvereniging.
De emailgegevens van de Fruitbomenvereniging De Bongerd worden naast het gebruik voor onderling contact tussen bestuur en leden, ook gebruikt in de email verzendlijst van evt. Nieuwsbrieven.


6. SLOT
Dit protocol is van toepassing vanaf 25 mei 2018, geautoriseerde personen voor datagegevens committeren zich aan hun geheimhouding, zoals hierboven omschreven.
Bij gewijzigde omstandigheden zal deze privacyverklaring zo nodig worden gewijzigd.


23 mei 2018

D.A. Draaisma A. Boers O. Hooijman C. Beckers/C. Gort
Voorzitter Secretaris Penningmeester beheerders website